Benvido á Galería Fotográfica da Estación Fitopatolóxica do Areeiro

Guía de uso: Para visualizar as imaxes:
  1. Expandir cada carpeta que se desexe visualizar (parte superior esquerda da galería)
  2. Clicar en cada carpeta para visualizar as imaxes reducidas (as imaxes reducidas mostraranse na parte inferior esquerda)
  3. Clicar na imaxe reducida que se pretende ampliar. A imaxe selecionada mostrarase na parte principal da galería.