Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Áreas de Traballo » FitopatoloxíaSección de Fitopatoloxía

Centra a súa actividade en dúas liñas fundamentais, por unha banda no diagnóstico fitopatolóxico e por outra na investigación. As áreas que abrangue son: artrópodos, nematodos, bacterias, virus e fungos.

Na área de fitopatoloxía trabállase no ámbito agrícola, forestal e ornamental. No primeiro deles, fundamentalmente en fitopatoloxía da vide e horticultura. No ámbito forestal trabállase en fitopatoloxía das seguintes especies: Pinus radiata, Pinus pinaster, Pseudotsuga menziesii, Castanea sativa, Eucalyptus globulus e Quercus robur. No ámbito ornamental trabállase sobre todo en especies acidófilas.
Unidade de
FungosUnidade de
BacteriasUnidade de
ArtrópodosUnidade de
VirusUnidade de
Nematodos