Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios
Suscríbase as novidades da nosa Páxina web Suscribirse a las novedades por correo electrónico

DEC27

Frondosas

DEC21

Froiteiras de pebida e de óso e Viña, Cítricos, Camelia, Palmeiras, Piñeiro, Vivendas e outras construccións

DEC11

Danos por vento e choivas fortes

DEC07

Piñeiro

SET11

Viña, Maceira e Pereira, Buxo

AGO29

Buxo

AGO25

Viña

AGO11

Viña, Diversos frutais, Pataca

AGO04

Viña, Cítricos, Nogueira

XUL28

Viña, Cítricos, Buxo

XUL21

Viña, Maceira, Marmeleiro, Plátano de sombra, Hortícolas en recolección

XUL14

Viña, Hortícolas en recolección, Buxo, Camelia

XUL07

Viña, Buxo, Camelia

XUÑ30

Viña, Maceira, Buxo, Piñeiro

XUÑ23

Viña, Pataca, Buxo, Plátano de sombra

XUÑ16

Viña, Pataca, Buxo

XUÑ09

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

XUÑ02

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Buxo

MAI26

Viña, Maceira, Marmeleiro, Pataca, Buxo, Ameneiros e Salgueiros

MAI19

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

MAI12

Viña, Maceira, Kiwi, Pataca, Buxo, Diversas Plantas

MAI05

Viña, Maceira, Pataca e outras plantas de horta, Evónimo e Roseiras, Diversas Ornamentais

ABR28

Viña, Maceira, Cerdeira, Kiwi, Cítricos, Castiñeiro, Piñeiro

ABR21

Viña, Maceira, Cerdeira, Cítricos

ABR12

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Carballo

ABR11

Viña

ABR07

Viña, Maceira, Pereira, Melocotoeiro, Cítricos, Buxo

MAR27

Viña

MAR17

Viña

MAR09

Froiteiras de óso, Kiwi, Cítricos, Buxo, Revisión da maquinaria de tratamentos fitosanitarios

FEB08

Varias árbores, Cítricos, Froiteiras en xeral, Buxo, Pataca

ENE05

Piñeiro, Frondosas


AVISO FITOSANITARIO
04/08/2017


VIÑA Estado fenológico: M2 - N [estados 83-85 da codificación BBCH]

Aínda que nesta semana as temperaturas non foron moi elevadas, continúa o avance da maduración das uvas, e de feito nas zonas máis adiantadas xa se fala da vendima para finais deste mes de agosto. Por iso, aínda que de momento é cedo, recollemos uvas de Albariño en diferentes fincas para calcular o grao alcohólico, obtendo os seguintes resultados:

- Comarca de O Condado.- Albeos: 9.53º; Corzáns: 7.7º; Meder: 7.64º; Vide: 11.6º

- Comarca de O Rosal.- Eiras: 6.9º; Pazo: 7.47º (a parcela de seguimento de Tollo é de Caíño branco)

- Comarca de O Salnés.- A Modia: 8.69º; Barrantes: 6.2º; Castrelo: 6.24º


Mildio

Debido ás condicións climáticas da semana transcorrida desde a emisión do aviso anterior, houbo condicións para a esporulación do patóxeno practicamente todos os días segundo as estacións, ao haber de noite mais de catro horas con humidade relativa moi elevada e/ou humidade foliar unidas a temperaturas suaves, por riba, en xeral, dos 12ºC. Ademais, houbo precipitación lixeira entre venres 28 e sábado 29 (inapreciable case nalgunhas localidades pero sempre moi reducida), e desde onte xoves día 3 tamén se está a producir na maioría das comarcas, aínda que en cantidades moi pequenas.

Pese a estas condicións favorables ao mildio, na visita dos días 1 (Salnés) e 2 (Condado, Rosal) ás parcelas da nosa rede e a outras que visitamos, apenas notamos evolución na porcentaxe de follas con presenza de manchas (que se localizan basicamente nos gromos terminais), mesmo nas plantas testemuña onde, loxicamente, o número e superficie ocupada polas manchas é maior. Iso si, as manchas presentaban unha esporulación máis ou menos evidente segundo se atopasen en plantas sen tratamentos ou tratadas, e tamén a observamos mesmo en manchas antigas.

En principio esta sintomatoloxía non debería ter maior incidencia se, como anuncian as previsións a día de hoxe, durante a semana entrante haberá tempo seco, basicamente soleado e ventos de dirección Norte ou variable. Porén, pode reducirse a infección eliminando a vexetación nova afectada, ou ben, como dixemos no aviso anterior, no caso de que aparezan moitas manchas nas follas ou danos nas varas a consecuencia deste clima máis húmido, aplicar un tratamento cúprico se existe risco de defoliación.

01ago17_Mildio en gromo novo 24ago16_Manchas de aceite en brote Manchas en nuevo crecimiento O Condado

Oídio

Tampouco atopamos diferenzas notables, fronte á revisión anterior, na situación das viñas en relación a este patóxeno: só presencia de micelio nos acios dos gromos coñecidos como “netos” que, como dixemos no aviso anterior, deben ser eliminados se son moi abundantes, tanto para evitar potenciais danos por botrite como para favorecer aos gromos produtivos.

26xull17_Oidio en acio de tinta moi sensible 26xull17_Oidio en acio tardio
Botrite

Do mesmo xeito que no caso do mildio, os días de maior humidade houbo un incremento no volume de esporas no captador que temos entre as filas sen tratamentos da nosa finca de Areeiro (datos analizados ata o día 1 de agosto).

botritis_04082017
Gráfica do captador de esporas situado en Areeiro ENTRE AS PLANTAS TESTEMUÑA
(colaboración coa facultade de Ciencias do campus de Ourense –Universidade de Vigo)


Non obstante, e como sempre dicimos, este patóxeno está moi condicionado polo estado sanitario da uva de xeito que, si se mantivo sa ao longo da campaña (caso máis habitual este ano), non é probable que se produzan danos aínda que haxa períodos con condicións máis favorables á enfermidade (humidade moi elevada durante horas máis temperaturas altas). Neste momento existen no mercado funxicidas antibotríticos que aínda se poden aplicar dirixidos aos acios (salvo nos casos en que as adegas limiten os tratamentos) polo seu menor prazo de seguridade (14 días).


No caso de non poder xa intervir debido á limitación da data do último tratamento por parte das adegas, débese asegurar no posible a correcta aireación dos acios. Ademais, e como anunciabamos no aviso anterior, están empezando a observarse danos por paxaros (de momento, escasos), pero pode reducirse o risco de instalación do fungo sobre eles eliminado os acios/grans afectados


26xull17_Fisura en gran de Loureira 02ago17_Comezan os danos por paxaros 02ago17_Danos por paxaros en variedade tinta
Couzas do acio (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Nas parcelas da nosa rede continúa o inicio do voo dos adultos da terceira xeración de Lobesia botrana, pero as capturas nas trampas son extremadamente baixas, cando as hai. De feito, na maioría de fincas non observamos ovos ou penetracións das eirugas nos grans e, si as hai, están por debaixo dos limiares de tratamento, que lembren están establecidos en 3-5% de acios con penetracións nas variedades sensibles á botrite e en 8% no resto de variedades.

Penetración couza con eiruga entre dous grans 02ago17_Orificio de penetracion e danos de Lobesia 2ago17_Sintomas eirugas couza
Cicadélidos

Nos dous avisos anteriores falabamos de que se incrementaran as poboacións destes insectos en voo, e que polo tanto instalaramos trampas novas en todas as fincas da nosa rede para facilitar os recontos. Pois ben, segundo se pode observar na gráfica que se adxunta, o número de adultos recollido nas trampas foi variable, oscilando desde os 11 de Corzáns ou os 17 de Meder ata os 254 de Tollo, que foi a única parcela onde se capturou unha cifra lixeiramente superior ao limiar de tratamento establecido neste momento que, como sempre dicimos, está sobreestimado, e de feito nesta finca non existe o máis mínimo síntoma que apunte a danos destes insectos.

cicadelidos_04082017


Canto ao reconto de ninfas nas follas de todas as parcelas que visitamos (as nosas habituais de seguimento e outras) apenas foron observadas, e mesmo na finca de Tollo a cifra máxima foi de tres en cen follas, co que en ningún caso demos a recomendación de aplicar un tratamento.

02ago17_Unha das caras da trampa de Tollo 02ago17_Cara dunha trampa con numero capturas mais frecuente Ninfa de Zygina rhamni en folla

Trips

Hai unhas semanas que vimos falando dos síntomas destes insectos nunha finca que visitamos no Salnés. Pois ben, unicamente continuamos a observar a sintomatoloxía do ataque destes insectos en gromos terminais, sen afectar ao resto da masa foliar (que como sabemos, e en xeral, este ano é moi abundante), nin aos acios, e tampouco as poboacións son abundantes, como puidemos confirmar no laboratorio observando á lupa as follas sintomáticas recollidas.

Punteaduras necróticas e entrenós curtos por trips Sintoma non especifico de trips e o crecemento achaparrado
Ácaros

Nesta semana fomos visitar unha finca da comarca de O Salnés (concretamente na zona do polígono industrial de Cambados) que presentaba a cor bronceada característica dos ataques do ácaro causante da acariose (Calepitrimerus vitis) e que xa fora tratada. Tamén cerca desa finca había outra (abandonada neste caso) con abundante presenza de individuos (confirmado no laboratorio). No resto de fincas, unicamente observamos síntomas illados ou ausencia total deles. Canto á erinose, si observamos que nos novos gromos están a aparecer novamente síntomas, pero como sabemos este ácaro non require tratamento na nosa zona.

02ago17_Picaduras que en laboratorio se confirmou eran de acariose 02ago17_Follas terminais bronceadas por acariose Síntomas de erinosis de generaciones estivales
Outros

Ao marxe da presenza das plantas con síntomas de alteracións da madeira, son cada vez máis evidentes os síntomas debidos á seca deste ano, en especial en plantacións con solo escaso e/ou mal equilibrado.

No olviden marcar las plantas con enfermedades de madera Cor amarelenta por seca e escasez de solo Cor amarelenta e defoliacion por debilitamento por seca
CÍTRICOS
Diferentes especies de insectos chupadores

Aínda que as precipitacións lixeiras que se rexistraron no fin de semana e que se están a dar nalgunhas zonas desde onte día 3 non son favorables, en xeral, a estes insectos, nesta semana volvemos observar abundante presenza de adultos e ninfas novas de diferentes especies destes insectos (moscas brancas, psila africana ou pulgóns). Lembramos que nos casos onde se produza esta situación haberá que realizar un tratamento para evitar a instalación de fungos de negrilla sobre as sustancias azucradas que emiten.

Adultos de mosca branca nun gromo e fumaxina na base As ninfas de Trioza situanse nas follas mais tenras Colonia de pulgon en citrico
NOGUEIRA
Mosca da casca verde da noz (Rhagoletis completa)

No mes de xuño colocamos trampas para detectar este insecto nunhas nogueiras da comarca de Pontevedra. O voo da especie empezou na terceira semana de xullo pero nas últimas dúas semanas estamos tendo o maior número de capturas (do orde de 25 adultos por trampa). Trátase dun insecto que destrúe a casca verde da noz, que podrece e seca, e que diminúe a calidade das noces, así como a cantidade, porque ataques temperás fan caer os froitos que se están a formar. En España non hai insecticidas especificamente destinados ao control desta praga, así que é importante eliminar os froitos caídos ao chan para evitar que as larvas se enterren para pupar.

Pódense confundir os síntomas nas noces cos provocados polo fungo responsable da antracnose da nogueira que, fronte á mosca, tamén xera síntomas en forma de manchas escuras nas follas


Adultos de Rhagoletis completa en trampa Adulto de Rhagoletis completa en noz Eiruga de Rhagolletis completa en noz Eiruga de Rhagolletis completa en noz_2