Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios
Suscríbase as novidades da nosa Páxina web Suscribirse a las novedades por correo electrónico

DEC27

Frondosas

DEC21

Froiteiras de pebida e de óso e Viña, Cítricos, Camelia, Palmeiras, Piñeiro, Vivendas e outras construccións

DEC11

Danos por vento e choivas fortes

DEC07

Piñeiro

SET11

Viña, Maceira e Pereira, Buxo

AGO29

Buxo

AGO25

Viña

AGO11

Viña, Diversos frutais, Pataca

AGO04

Viña, Cítricos, Nogueira

XUL28

Viña, Cítricos, Buxo

XUL21

Viña, Maceira, Marmeleiro, Plátano de sombra, Hortícolas en recolección

XUL14

Viña, Hortícolas en recolección, Buxo, Camelia

XUL07

Viña, Buxo, Camelia

XUÑ30

Viña, Maceira, Buxo, Piñeiro

XUÑ23

Viña, Pataca, Buxo, Plátano de sombra

XUÑ16

Viña, Pataca, Buxo

XUÑ09

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

XUÑ02

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Buxo

MAI26

Viña, Maceira, Marmeleiro, Pataca, Buxo, Ameneiros e Salgueiros

MAI19

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

MAI12

Viña, Maceira, Kiwi, Pataca, Buxo, Diversas Plantas

MAI05

Viña, Maceira, Pataca e outras plantas de horta, Evónimo e Roseiras, Diversas Ornamentais

ABR28

Viña, Maceira, Cerdeira, Kiwi, Cítricos, Castiñeiro, Piñeiro

ABR21

Viña, Maceira, Cerdeira, Cítricos

ABR12

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Carballo

ABR11

Viña

ABR07

Viña, Maceira, Pereira, Melocotoeiro, Cítricos, Buxo

MAR27

Viña

MAR17

Viña

MAR09

Froiteiras de óso, Kiwi, Cítricos, Buxo, Revisión da maquinaria de tratamentos fitosanitarios

FEB08

Varias árbores, Cítricos, Froiteiras en xeral, Buxo, Pataca

ENE05

Piñeiro, Frondosas


AVISO FITOSANITARIO
07/07/2017


VIÑA Estado fenológico: (K)- L

05xullo17_A fenoloxia estivo bastante contida esta esta semana
Nesta semana a fenoloxía estivo bastante contida e non se observaron cambios fronte á semana anterior pese a que algúns días houbo altas temperaturas durante horas

Mildio

Do mesmo xeito que a semana anterior, as temperaturas nocturnas foron relativamente elevadas a partir do día 2, e especialmente o 3 e o 4, onde mesmo acadaron valores, nalgunhas estacións meteorolóxicas, no entorno dos 19ºC. Con todo, a humidade relativa non foi elevada e tampouco houbo períodos longos de humidade foliar salvo estas dúas últimas noites, e especialmente a pasada, consecuencia das precipitacións que houbo en zonas da metade sur da provincia (ata 20 l/m2 en Cequeliños). De feito, dispoñemos de datos analizados no captador de esporas das filas testemuña de Areeiro ata o día 4 (incluído), e neses datos se observa que precisamente nos dous últimos días o volume de esporas (esporas/m3 de aire) sufriu un incremento, que aínda será máis notorio cando estean analizados os datos de onte ou hoxe. Pola súa banda, no captador instalado entre dúas liñas tratadas, a carga máxima deuse precisamente o día 4 con 19 esporas/m3, estando o resto de días dos que dispoñemos de dato entre 3 e 9 esporas/m3.

grafica_19052017
Gráfica do captador de esporas situado en Areeiro ENTRE AS PLANTAS TESTEMUÑA
(colaboración coa facultade de Ciencias do campus de Ourense –Universidade de Vigo)

Globalmente, na visita desta semana ás viñas efectuada os días 4 (Salnés) e 5 (Condado, Rosal), non observamos síntomas e non houbo cambios fronte á semana anterior salvo nalgunhas plantas testemuña, onde apareceron manchas (illadas ou máis numerosas) na nova vexetación. Nos acios, a presenza de mildio é anecdótica salvo nestas plantas testemuña debido á progresión das infeccións anteriores. Segundo as previsións meteorolóxicas, a partir do luns 10 o tempo estará seco e soleado. Non obstante, é necesario continuar coa vixilancia debido ás precipitacións que se produciron nalgunhas zonas ou que se poden dar este fin de semana segundo algunha axencia meteorolóxica, especialmente naquelas fincas onde está próximo a finalizar o período de protección do anterior tratamento (ou este xa se superara, como en moitas das parcelas da nosa rede).


05xullo17_Exceso de frondosidade que dificulta control
Volvemos observar esta semana viñas cunha frondosidade excesiva. Lembren que para o queda de campaña o control da enfermidade baséase nos cobres (produtos de contacto) unidos ou non a materias activas penetrantes (que só son absorbidas superficialmente) polo que garantir a chegada dos tratamentos a todos os acios só se consigue se a vexetación é moderada


05xullo17_Folla con varias manchas de mildio en gromo de testemuña 28xuñ17_Mancha moi incipiente en planta testemuña

Oídio

A maioría dos viñedos alcanzaron o estado de peche do acio, momento a partir do que a probabilidade de novas infeccións diminúe. Con esta situación, e pese a ter habido ou haber algúns días da semana néboas ou nebulosidade, a totalidade de parcelas tratadas permanecen libres da presenza do fungo. De feito, só se detectou o patóxeno nalgunhas follas de plantas testemuña.

05xullo17_Folla con sintomas de oidio Ilustracion de los organos del oidio tomada de Viala 1885
Botrite

As condicións climáticas destes días non foron favorables a este fungo, e de cumprirse as previsións meteorolóxicas non parece que o serán tampouco a semana próxima.

28xuñ17_O aspecto xeral do albariño e moi bo 28xuñ17_Tamén os acios de Loureira están sas
Couzas do acio (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Os niveis de capturas de machos de Lobesia botrana sufriron unha redución significativa nas fincas de Castrelo e A Modia (ambas de O Salnés), mentres que nas demais mantivéronse igual ou en termos parecidos aos da semana precedente. Pola súa banda, a situación en canto a postas e penetracións larvarias foi moi homoxénea entre todas as fincas, porque en realidade non observamos ningunha nas mostraxes realizadas. Era de esperar debido a que as temperaturas tan elevadas que temos sufrido non favorecen a reprodución desta praga. A situación foi idéntica tanto nas parcelas non tratadas como nas que recibiron un tratamento por consello dos técnicos, o que redunda unha vez máis en que hai que optimizar as intervencións, posto que moitas delas son realmente innecesarias.

Só a observación dos acios e a cuantificación das postas e penetracións polas eirugas serve para estimar as poboacións e, polo tanto, para avaliar o risco de danos posteriores. E lembren cales son os limiares de tolerancia: 3-5% de acios con penetracións en variedades sensibles a botrite e 5-8% no resto de casos

28xuñ17_Gran con penetración couza Penetración couza con eiruga entre dous grans
Cicadélidos

Temos que seguir falando, unha semana máis, do escaso número de cicadélidos recollidos nas trampas. Iso si, nunha das nosas parcelas se incrementou lixeiramente a presenza de mosquito verde (Empoasca vitis) pero apenas se capturou unha ducia de individuos. Do mesmo xeito o reconto de ninfas nas observacións ás follas non variou (segue moi lonxe do limiar de tratamento), e tampouco atopamos ningunha ninfa de Scaphoideus titanus, nin nas fincas onde algúns anos temos tido capturas de adultos nin no resto.

FOTOS: 05xullo17_Hai parcelas onde apenas hai cicadelidos capturados 05xullo17_Nunha parcela incremento de Empoasca  Ninfa de Empoasca vitis en hoja de albariño
Ácaros

Da mesma forma que no caso dos cicadélidos, non observamos síntomas de acariose ou de araña vermella, e unicamente permanecen ou se incrementa a erinose nalgunhas fincas.
28xuñ17_Nalgunhas viñas segue habendo gromos con erinose Síntomas de erinosis de verano en variedad tinta
Outros (trips, enfermidades de madeira e golpes de sol)

Síntomas del ataque de trips en vegetación joven
Nalgunhas plantas dunha viña de O Salnés vimos pequenas picaduras ferruxinosas nas follas máis tenras que apuntaban á presenza de trips, polo que recollemos follas. Baixo a lupa binocular confirmamos a presenza de poboacións destes insectos. Vixiaremos a evolución por se fora preciso tratar.
As temperaturas elevadas seguen a favorecer a expresión de síntomas de alteracións da madeira, tanto dunha forma lenta como apopléxica.

05xullo17_Exteriorizacion de sintomas de alteracións de madeira 05xullo17_Estes tamen son sintomas de alteracións de madeira
05xullo17_Acio de Treixadura con golpe de sol
Cada vez son máis frecuentes os acios con danos directos por golpes de sol. A posta en práctica dos esfollados e a eliminación do exceso de frondosidade fai posible a súa ventilación. Porén, a eliminación de follas, como sempre dicimos, debe ser moderada, e nunca debe facerse en condicións de temperatura moi alta para evitar a exposición excesiva ao sol das uvas antes ocultas.
BUXO
Cydalima perspectalis

Algunhas sebes e plantas illadas non tratadas amosan xa síntomas máis que evidentes do ataque das eirugas deste insecto.

Lembren que nos tratamentos poden utilizar produtos naturais como o aceite de parafina ou o azadiractin, ou senón cipermetrin, deltametrin ou outros piretroides (de orixe sintética). En todos casos débese mollar moi ben as plantas, mesmo no interior das sebes


05xullo17_Buxos non tratados xa amosan moitos danos Brote boj con daño de C. perspectalis
CAMELIA
Ácaro del botón floral (Cosetacus camelliae)

A elongación dos gromos é o momento idóneo para aplicar un tratamento fronte a este ácaro, e nestes días está a iniciarse en moitos cultivares. Na actualidade, as materias activas rexistradas fronte a ácaros en camelio son abamectina, aceite de colza + piretrinas, aceite de parafina, xofre e oxamilo.

05xullo17_Brotacion en cultivar de camelia 05xullo17_Algunos cultivares de camelia muestran brotacion Capullos de camelia afectados por Cosetacus camelliae