Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios
Suscríbase as novidades da nosa Páxina web Suscribirse a las novedades por correo electrónico

DEC27

Frondosas

DEC21

Froiteiras de pebida e de óso e Viña, Cítricos, Camelia, Palmeiras, Piñeiro, Vivendas e outras construccións

DEC11

Danos por vento e choivas fortes

DEC07

Piñeiro

SET11

Viña, Maceira e Pereira, Buxo

AGO29

Buxo

AGO25

Viña

AGO11

Viña, Diversos frutais, Pataca

AGO04

Viña, Cítricos, Nogueira

XUL28

Viña, Cítricos, Buxo

XUL21

Viña, Maceira, Marmeleiro, Plátano de sombra, Hortícolas en recolección

XUL14

Viña, Hortícolas en recolección, Buxo, Camelia

XUL07

Viña, Buxo, Camelia

XUÑ30

Viña, Maceira, Buxo, Piñeiro

XUÑ23

Viña, Pataca, Buxo, Plátano de sombra

XUÑ16

Viña, Pataca, Buxo

XUÑ09

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

XUÑ02

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Buxo

MAI26

Viña, Maceira, Marmeleiro, Pataca, Buxo, Ameneiros e Salgueiros

MAI19

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

MAI12

Viña, Maceira, Kiwi, Pataca, Buxo, Diversas Plantas

MAI05

Viña, Maceira, Pataca e outras plantas de horta, Evónimo e Roseiras, Diversas Ornamentais

ABR28

Viña, Maceira, Cerdeira, Kiwi, Cítricos, Castiñeiro, Piñeiro

ABR21

Viña, Maceira, Cerdeira, Cítricos

ABR12

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Carballo

ABR11

Viña

ABR07

Viña, Maceira, Pereira, Melocotoeiro, Cítricos, Buxo

MAR27

Viña

MAR17

Viña

MAR09

Froiteiras de óso, Kiwi, Cítricos, Buxo, Revisión da maquinaria de tratamentos fitosanitarios

FEB08

Varias árbores, Cítricos, Froiteiras en xeral, Buxo, Pataca

ENE05

Piñeiro, Frondosas


AVISO FITOSANITARIO
05/05/2017


VIÑA Estado fenológico: G (acios separados) - H (botóns florais separados)
Mildio

As precipitacións acaecidas o fin de semana (cunha contía de entre 10 e 25 l/m2 segundo as estacións meteorolóxicas) non estiveron, en xeral, acompañadas por temperaturas nocturnas suficientemente elevadas como para producir esporulación e non se deron condicións para a infección secundaria. Despois, aínda que houbo subida de temperaturas, xa non se produciron precipitacións e/ou non houbo humidade foliar ata hoxe venres.
Con esta situación, na visita do mércores día 3 ás parcelas da nosa rede de seguimento (a maioría delas cun só tratamento, e xa fora do período de protección do produto empregado) e a outras que visitamos, unicamente atopamos unha mancha nova (sen esporulación). As outras que, dun xeito moi puntual, había nas fincas, non evolucionaran e presentaban a esporulación inviable, ben sexa a consecuencia do tratamento anterior ou ás condicións climáticas desfavorables. Pola súa banda, as plantas sen tratamento algún, tanto as que mantemos nalgunhas das nosas parcelas como aquelas abandonadas ou que medran en muros, aparecen tamén limpas de síntomas debido ao frío e á seca que levamos sufrindo (e que xa empezou a manifestarse no ton amarelento dalgunhas plantas).
Tendo en conta que xa comezou a precipitación prevista para hoxe venres, que esta noite xa houbo condicións para a infección secundaria, e que as previsións anuncian un período de choivas con temperaturas nocturnas altas a partir do próximo martes día 9 (e ata polo menos o domingo 14), a nosa recomendación varía segundo a situación concreta:
  • Naquelas protexidas por un tratamento anterior, vixiar o estado das plantas despois desta choiva, e non renovalo de momento se non se observan novos síntomas;
  • Naquelas non protexidas pero en localizacións abrigadas ou especialmente sensibles, tratar o antes posible despois de hoxe venres;
  • Naquelas non protexidas pero limpas de síntomas en xeral, renovar o tratamento antes do período de precipitación anunciado a partir de martes.


3_05_17_Nin videiras abandonadas sensibles presentan mildio 3_05_17_Única mancha nova detectada 3_05_17_Envés da mancha detectada 3_05_17_Envés de mancha vella Algunhas videiras amosan síntomas asociados á seca


Retrasar o máis posible o tratamento é conveniente porque dese xeito aseguramos ter cubertas as plantas durante un maior período da floración que, segundo miramos no noso recorrido, xa se está a producir nos patróns (bravos) que hai nalgunhas fincas e se está iniciando en albariño nas zonas máis adiantadas. Con este dato, a floración parece que vai acadarse uns quince días antes que o ano anterior

3_05_17_Abren as primeiras flores en albariño 3_05_17_Floración en patrón
Oídio

Non topamos ningún novo signo do patóxeno en ningunha das parcelas visitadas, e mesmo nas plantas da variedade moi sensible onde apareceran os primeiros síntomas a semana anterior, tampouco houbo cambios significativos. Sen embargo, a floración é un estado do ciclo da planta que convén protexer pola súa sensibilidade polo que naquelas variedades máis sensibles convirá aplicar o primeiro tratamento fronte a este fungo á vez que se fai a intervención antimildio.

25mayo2016_Primer sintoma de oidio en variedad tinta Crispado de hojas por ataque de oidio
Couzas do acio (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Do mesmo xeito que a semana anterior, nesta tamén recollemos menos capturas de Lobesia botrana nas trampas de feromonas, e mesmo nalgunhas fincas non tivemos ningunha (a partir do seguinte aviso empezaremos a publicar as curvas de vo). Tampouco observamos aínda os primeiros síntomas nos acios.

Trampa delta para el seguimiento del vuelo de Lobesia botrana instalada a principios de campaña 2017_Primeiras capturas Lobesia Detalle de adulto de Lobesia botrana
Ácaros

Os síntomas de erinose dos que levamos falando desde o comezo dos avisos semanais diluíronse co crecemento da vexetación. Canto ás demais especies de ácaros praga, nesta semana tampouco observamos síntomas, non había individuos nas mostras de follas que recollemos, e tampouco recibimos mostras positivas na Estación.
Caso de aplicar un tratamento fronte a oídio, lembren que o xofre tamén ten acción acaricida

Síntomas de erinosis en vegetación Fisiopatía que en ocasiones ha sido confundida con síntomas de acariosis Picaduras de alimentación de Calepitrimerus vitis. Síntoma inicial de acariosis
MACEIRA
Moteado

Nas parcelas da nosa rede e en plantas que revisamos noutras fincas non atopamos aínda síntomas pero, dado que hoxe venres día 5 xa se rexistrou precipitación con temperaturas bastante altas e que o período de choivas que se anuncia a partir de martes parece que vai vir tamén acompañado de temperaturas suaves, convén aplicar un tratamento antes dese período polo menos nas variedades máis sensibles.

Mancha incipiente de moteado del manzano Manchas incipientes de moteado
Oídio

Apenas topamos variación na incidencia de síntomas con respecto á revisión anterior.

Daños de oidio en brote de manzano Brote de manzano completamente invadido por oidio
Pulgóns

En xeral, nas plantas das parcelas da nosa rede pódense observar colonias de pulgón cincento e de pulgón verde. Lembren que o pulgón verde só produce enrolamentos de follas, pero que o cincento pode deformar tamén os froitos en caso de elevadas poboacións, polo que se aconsella incrementar a vixilancia.

Colonia de pulgón cincento Colonia de ninfas de pulgón verde
Couza da mazá (Cydia pomonella)

Nesta semana en ningunha das trampas das nosas parcelas de seguimento se superou o limiar de capturas, a pesar de que en ningunha delas se realizaron tratamentos.

Instalación de trampa delta en manzano al inicio de campaña Primeras capturas de Cydia pomonella en trampa de feromonas
PATACA e OUTRAS PLANTAS DE HORTA
Mildio

As choivas acaecidas hoxe venres 5 e as que se prevén durante días a partir de martes incrementarán sensiblemente o risco de infección por coincidir con temperaturas suaves, polo que será necesario aplicar un tratamento.

Brote terminal de patata necrosado a consecuencia del mildiu Esporulación de mildiu en racimo de planta testigo_24junio2014
EVÓNIMO e ROSEIRAS
Oidio

Na práctica totalidade de sebes da primeira especie e de plantas da segunda están a atoparse síntomas desta patoloxía, nalgúns casos cunha incidencia moi elevada.18may16_Los evonimos presentan sintomas evidentes de oidio Algunhas roseiras teñen oídio tamén nos botóns florais
DIVERSAS ORNAMENTAIS
Pulgóns

Obsérvanse en diversas especies de plantas de moitos parques e rúas abundantes colonias de pulgóns e, en moitas delas, empeza a ser notoria a melaza ou sustancia azucrada que segregan. As precipitacións máis persistentes que se anuncian a partir do martes día 9 poden lavar esta melaza e mesmo diminuír o avance das colonias, sempre que as follas non estean xa enroladas.

Colonia incipiente de Toxoptera aurantii Detalle de pulgones, exuvios y melaza en envés Abundante melaza en hoja de roble americano