Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios
Suscríbase as novidades da nosa Páxina web Suscribirse a las novedades por correo electrónico

DEC27

Frondosas

DEC21

Froiteiras de pebida e de óso e Viña, Cítricos, Camelia, Palmeiras, Piñeiro, Vivendas e outras construccións

DEC11

Danos por vento e choivas fortes

DEC07

Piñeiro

SET11

Viña, Maceira e Pereira, Buxo

AGO29

Buxo

AGO25

Viña

AGO11

Viña, Diversos frutais, Pataca

AGO04

Viña, Cítricos, Nogueira

XUL28

Viña, Cítricos, Buxo

XUL21

Viña, Maceira, Marmeleiro, Plátano de sombra, Hortícolas en recolección

XUL14

Viña, Hortícolas en recolección, Buxo, Camelia

XUL07

Viña, Buxo, Camelia

XUÑ30

Viña, Maceira, Buxo, Piñeiro

XUÑ23

Viña, Pataca, Buxo, Plátano de sombra

XUÑ16

Viña, Pataca, Buxo

XUÑ09

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

XUÑ02

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Buxo

MAI26

Viña, Maceira, Marmeleiro, Pataca, Buxo, Ameneiros e Salgueiros

MAI19

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

MAI12

Viña, Maceira, Kiwi, Pataca, Buxo, Diversas Plantas

MAI05

Viña, Maceira, Pataca e outras plantas de horta, Evónimo e Roseiras, Diversas Ornamentais

ABR28

Viña, Maceira, Cerdeira, Kiwi, Cítricos, Castiñeiro, Piñeiro

ABR21

Viña, Maceira, Cerdeira, Cítricos

ABR12

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Carballo

ABR11

Viña

ABR07

Viña, Maceira, Pereira, Melocotoeiro, Cítricos, Buxo

MAR27

Viña

MAR17

Viña

MAR09

Froiteiras de óso, Kiwi, Cítricos, Buxo, Revisión da maquinaria de tratamentos fitosanitarios

FEB08

Varias árbores, Cítricos, Froiteiras en xeral, Buxo, Pataca

ENE05

Piñeiro, Frondosas


AVISO FITOSANITARIO
28/04/2017


VIÑA Estado fenológico: G (acios separados)
Mildio

Entre finais da semana pasada e comezos da actual houbo algún período corto no que se deron conxuntamente condicións favorables ás infeccións. Sen embargo, desde ese momento, o tempo frío (con temperaturas nocturnas mínimas que non acadaron os 10ºC ou que mesmo se mantiveron no entorno dos 2ºC nalgunhas estacións meteorolóxicas) e os ventos moderados ou fortes do norte ou do nordés, frearon calquera avance da enfermidade incluso nas viñas fóra do período de protección teórico do anterior tratamento.
Esta circunstancia puidemos comprobala na nosa visita o mércores ás parcelas da nosa rede e a outras que fomos visitar, onde apenas observamos as manchas xa existentes a semana anterior (algunha delas con parte da esporulación aínda viable) e só nalgunha finca manchas novas moi illadas (sen esporulación) nas plantas máis resgardadas. É máis, a maioría das plantas control que non reciben tratamento algún están completamente libres de síntomas, o que redunda no escaso risco de infección que houbo neste período.
A día de hoxe, as diferentes previsións meteorolóxicas consultadas anuncian choivas de diferente contía entre o sábado 29 pola noite e o luns, pero mantendo as temperaturas nocturnas baixas (baixo risco de infección) ata recuperarse a partir de mércores (co que se incrementará o risco). Con esta previsión, será recomendable facer un segundo tratamento fronte ó mildio que, caso de existir a posibilidade (por dispoñibilidade de tempo), poderá retrasarse ata despois das choivas, sobre todo se estas se producen de forma continuada e non son tipo chuvasco. No caso de que non sexa posible pospor a intervención ou se hai chuvascos, lembren que con que a viña estea seca e non chova ata unha hora despois das precipitacións, as plantas quedan protexidas polas materias activas sistémicas ou penetrantes que levan os produtos que se usan nestas fases iniciais da campaña. Con todo, o período de protección verase reducido se continúan as choivas.


Lembren tamén que estes días houbo ventos moderados-fortes e que as aplicacións feitas nestas condicións, especialmente na etapa inicial de aínda relativo desenvolvemento dos gromos, pérdense ao ser arrastrados os fitosanitarios fóra das zonas a tratar, co que non son eficaces e polo tanto non protexen as plantasAs primeiras manchas soen observarse na base do gromo Esporulación en mancha tras 9 dias do tratamentoOídio

Nesta semana atopamos os primeiros síntomas pero unicamente en dúas plantas da variedade tinta moi sensible da finca de O Salnés onde a enfermidade fai a súa primeira aparición nas últimas campañas. O ano anterior (2016) esta detección tivo lugar a finais de maio, o que supón un adianto dun mes.

Pola súa parte, en albariño e outras variedades brancas ou tintas non os atopamos aínda polo que non é necesario tratar pero si incrementar a vixilancia.

25mayo2016_Primer sintoma de oidio en variedad tinta Crispado de hojas por ataque de oidio
Couzas do acio (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

En xeral, as capturas de Lobesia botrana baixaron fronte á semana anterior nas trampas da nosa rede de parcelas, aínda que o número de machos recollidos segue a ser diferente segundo as fincas. Lembren en todo caso que a primeira xeración de polillas non soe requirir tratamento.

Lembren que cando se van instalar estas trampas é conveniente abrir o envoltorio do difusor 24 horas antes para que libere o exceso de feromona, xa que de non facelo pode haber un exceso de capturas que pode inducir a un tratamento innecesario

Trampa delta para el seguimiento del vuelo de Lobesia botrana instalada a principios de campaña 2017_Primeiras capturas Lobesia Detalle de adulto de Lobesia botrana
Pedroulo e outros gurgullos

A pesar de que o crecemento dos gromos nesta semana non foi elevado debido ás temperaturas máis frías que tivemos, non recibimos máis informacións acerca da aparición destes insectos nas viñas. Tampouco nos os detectamos nas nosas parcelas de seguimento.

Cneorrhinus dispar - Adulto de pedroulo Adulto de Otiorhynchus sulcatus en brotación
Ácaros

Continúan aparecendo algúns síntomas de erinose nalgunhas fincas. Canto a outros ácaros, nesta semana comezamos a mirar nalgunhas follas a sintomatoloxía debida ás diferenzas grandes de temperatura que hai neste período e que se confunde habitualmente con acariose (ver imaxe). Sen embargo, a recollida destas follas, e de máis mostras, para a súa observación á lupa, deu resultado negativo, é dicir, ausencia total do eriófido. Unha mostraxe visual e ó trasluz de polo menos 50 follas novas ó azar pode axudar á detección deste ácaro si se observan as típicas picaduras branco - amarelentas da súa alimentación. Por outra banda, na visualización á lupa dunha mostra recibida na Estación atopamos dous ovos do ácaro vermello Panonychus ulmi.

As mostraxes de follas e a confirmación da presenza de ácaros son moi importante para non aplicar tratamentos innecesarios que poden prexudicar seriamente ós ácaros útiles fitoseidos

Síntomas de erinosis en vegetación Fisiopatía que en ocasiones ha sido confundida con síntomas de acariosis Picaduras de alimentación de Calepitrimerus vitis. Síntoma inicial de acariosis OVO DE Panonychus ulmi
Outros

Rotura de ramas por vientos el 4 de mayo Os ventos destes días están a provocar a rotura dalgúns gromos nas viñas, sobre todo nas zonas máis expostas. Nos casos nos que a súa incidencia o aconselle pola contía de varas afectadas deben elixirse, ó facer a seguinte aplicación fronte ao mildio, funxicidas que leven folpet, materia activa cicatrizante.

MACEIRA
Moteado

Manchas incipientes de moteado As condicións de seca e as baixas temperaturas rexistradas non favorecen os ataques desta enfermidade. Porén, caso de rexistrarse as precipitacións previstas haberá que incrementar a vixilancia.

Oídio

Na revisión desta semana vimos que nalgunhas árbores de variedades especialmente sensibles ó patóxeno se incrementaba o número de gromos e de follas afectados, motivado por unhas condicións climáticas máis favorables a esta enfermidade.

Daños de oidio en brote de manzano Brote de manzano completamente invadido por oidio
Pulgóns

Nesta semana atopamos máis colonias de pulgón verde (normalmente sen importancia) e lanífero (máis grave) nas fincas que visitamos, así como tamén algunha nova de pulgón cincento, áfido que tamén require seguimento.

Colonia de pulgón lanífero Colonia de ninfas de pulgón verde Pulgón ceniciento - Forma áptera
Couza da mazá (Cydia pomonella)

Supéranse nalgunhas trampas as cifras de capturas nas trampas que xustifican a realización dun tratamento. Pero, como sempre dicimos, a situación pode ser diferente mesmo nas parcelas máis próximas ás anteriores.

Instalación de trampa delta en manzano al inicio de campaña Primeras capturas de Cydia pomonella en trampa de feromonas
CERDEIRA
Drosophila suzukii

Nesta semana volvemos ter capturas nas trampas alimenticias que temos instaladas, e tamén observamos os primeiros froitos con ovos desta mosca

Macho de Drosophila suzukii y detalles característicos Ovo de Drosophila suzukii visto a 80 aumentos
Mosca da cereixa

Adulto de mosca de la cereza en trampa amarilla Na trampa que temos instalada na nosa finca de Areeiro non capturamos aínda ningún adulto.

Kiwi
Danos por vento

Rotura de gromo de kiwi a consecuencia dos ventos Do mesmo xeito que na viña, tamén algúns gromos de kiwi romperon estes días cos ventos que se rexistraron. No caso de que a súa incidencia sexa elevada convén aplicar un funxicida cicatrizante para protexer as feridas causadas, sobre todo si se producen choivas como anuncian as axencias meteorolóxicas.

CÍTRICOS
Moscas brancas

Continuamos observando en todas as zonas poboacións elevadas de adultos e ninfas de moscas brancas. Tamén é frecuente ver diferentes especies de cochinillas e, nos gromos novos, ninfas da psila africana Trioza erytreae. Todos estas pragas son insectos chupadores cuxos danos poden ser reducidos con insecticidas destinados ó control deste tipo de insectos.

Adultos de mosca blanca en brote y fumagina en base Ramillo de naranjo con ninfas jovenes de mosca blanca Colonia de Trioza erytreae en el envés de una hoja
CASTIÑEIRO
Avespiña das bugallas do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Nestes días estamos a recibir numerosas consultas sobre a presenza das bugallas deste insecto, que comezan a ser evidentes nos castiñeiros. Lembramos que a loita biolóxica co seu parasitoide Torymus sinensis é o único medio de control existente na actualidade e nestas datas están a realizarse as soltas desta campaña (por parte da Xunta de Galicia). Con todo, para axudar a conter esta perigosa praga é necesaria a colaboración de todos, polo que é fundamental non realizar movementos de planta non controlados que poidan contribuír aínda mais á súa dispersión.

Agallas recién formadas a partir de yemas de castaño 8abril2016 Larvas de Dryocosmus en agalla 8abril2016
PIÑEIRO
Monochamus galloprovincialis, vector do nematodo da madeira do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus)

Nesta semana capturáronse os dous primeiros adultos deste insecto nas trampas que están instaladas na zona demarcada para o control do nematodo.

Trampa de interceptación de vuelo para la captura de Monochamus galloprovincialis Adulto de Monochamus galloprovincialis sobre ramillo