Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios
Suscríbase as novidades da nosa Páxina web Suscribirse a las novedades por correo electrónico


AVISO FITOSANITARIO
27/03/2017


VIÑA E OUTROS CULTIVOS
Sarabia

A sarabia que se produciu algúns días da semana pasada en practicamente todas as zonas terá causado roturas nos gromos herbáceos das viñas mais desenvolvidas e noutros cultivos. Nesta altura do ano, cando aínda se está a iniciar a brotación, o mais conveniente nas plantacións novas en pequenas superficies é eliminar os brotes moi afectados para inducir o nacemento de novos gromos. No resto de casos, ó marxe de aplicar a mesma medida, débese realizar un tratamento cun funxicida que favoreza a cicatrización de feridas. Tres dos funxicidas recomendados para o control da excoriose en viña, enfermidade da que falamos no anterior aviso, teñen propiedades cicatrizantes: folpet, mancozeb e metiran. Tamén os productos cúpricos favorecen a cicatrización.
No caso de que volvan producirse estes episodios de sarabia haberá que renovar as aplicacións, a ser posible dentro das 48 horas seguintes


Dano en folla recién estendida de viña debida o granizo Rotura de folla de pereira por efecto da sarabia
MACEIRA e PEREIRA
Moteado

Naquelas plantas con historial de ataques desta enfermidade haberá que vixiar moi ben a brotación, posto que neste estado as plantas presentan unha elevada sensibilidade ó patóxeno e as condicións ambientais húmidas que se están a rexistrar favorecen as infeccións.

Mancha incipiente de moteado del manzano Manchas incipientes de moteado
CAMELIA
Cosetacus camelliae (ácaro da caída do botón floral da camelia)

Nesta época as plantas de diferentes variedades e cultivares de camelia xa mostran os gromos tenros en crecemento. É precisamente este o momento idóneo para aplicar un tratamento fronte a estes ácaros. No Registro de Productos Fitosanitarios do Ministerio están autorizados, para o control de ácaros en camelio, os seguintes produtos: abamectina, aceite de colza + piretrinas, aceite de parafina e xofre.

Detalle de capullo de camelia afectado por el acaro Cosetacus camelliae Caida masiva de capullos de camelia afectados por el ácaro Cosetacus camelliae
Gurgullos

Tamén os gromos en crecemento poden atraer a estes insectos, especialmente nas fincas onde se presentan todos os anos. No caso de observarse é conveniente a súa eliminación para evitar que causen prexuízos ó valor ornamental destas plantas.

Festoneado de las hojas de camelia producido por curculiónido Daños en camelia producido por Pleurodirus carinula