Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios
Suscríbase as novidades da nosa Páxina web Suscribirse a las novedades por correo electrónico

DEC27

Frondosas

DEC21

Froiteiras de pebida e de óso e Viña, Cítricos, Camelia, Palmeiras, Piñeiro, Vivendas e outras construccións

DEC11

Danos por vento e choivas fortes

DEC07

Piñeiro

SET11

Viña, Maceira e Pereira, Buxo

AGO29

Buxo

AGO25

Viña

AGO11

Viña, Diversos frutais, Pataca

AGO04

Viña, Cítricos, Nogueira

XUL28

Viña, Cítricos, Buxo

XUL21

Viña, Maceira, Marmeleiro, Plátano de sombra, Hortícolas en recolección

XUL14

Viña, Hortícolas en recolección, Buxo, Camelia

XUL07

Viña, Buxo, Camelia

XUÑ30

Viña, Maceira, Buxo, Piñeiro

XUÑ23

Viña, Pataca, Buxo, Plátano de sombra

XUÑ16

Viña, Pataca, Buxo

XUÑ09

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

XUÑ02

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Buxo

MAI26

Viña, Maceira, Marmeleiro, Pataca, Buxo, Ameneiros e Salgueiros

MAI19

Viña, Maceira, Pataca, Buxo

MAI12

Viña, Maceira, Kiwi, Pataca, Buxo, Diversas Plantas

MAI05

Viña, Maceira, Pataca e outras plantas de horta, Evónimo e Roseiras, Diversas Ornamentais

ABR28

Viña, Maceira, Cerdeira, Kiwi, Cítricos, Castiñeiro, Piñeiro

ABR21

Viña, Maceira, Cerdeira, Cítricos

ABR12

Viña, Maceira, Cerdeira, Pataca, Carballo

ABR11

Viña

ABR07

Viña, Maceira, Pereira, Melocotoeiro, Cítricos, Buxo

MAR27

Viña

MAR17

Viña

MAR09

Froiteiras de óso, Kiwi, Cítricos, Buxo, Revisión da maquinaria de tratamentos fitosanitarios

FEB08

Varias árbores, Cítricos, Froiteiras en xeral, Buxo, Pataca

ENE05

Piñeiro, Frondosas


AVISO FITOSANITARIO
27/03/2017


VIÑA E OUTROS CULTIVOS
Sarabia

A sarabia que se produciu algúns días da semana pasada en practicamente todas as zonas terá causado roturas nos gromos herbáceos das viñas mais desenvolvidas e noutros cultivos. Nesta altura do ano, cando aínda se está a iniciar a brotación, o mais conveniente nas plantacións novas en pequenas superficies é eliminar os brotes moi afectados para inducir o nacemento de novos gromos. No resto de casos, ó marxe de aplicar a mesma medida, débese realizar un tratamento cun funxicida que favoreza a cicatrización de feridas. Tres dos funxicidas recomendados para o control da excoriose en viña, enfermidade da que falamos no anterior aviso, teñen propiedades cicatrizantes: folpet, mancozeb e metiran. Tamén os productos cúpricos favorecen a cicatrización.
No caso de que volvan producirse estes episodios de sarabia haberá que renovar as aplicacións, a ser posible dentro das 48 horas seguintes


Dano en folla recién estendida de viña debida o granizo Rotura de folla de pereira por efecto da sarabia
MACEIRA e PEREIRA
Moteado

Naquelas plantas con historial de ataques desta enfermidade haberá que vixiar moi ben a brotación, posto que neste estado as plantas presentan unha elevada sensibilidade ó patóxeno e as condicións ambientais húmidas que se están a rexistrar favorecen as infeccións.

Mancha incipiente de moteado del manzano Manchas incipientes de moteado
CAMELIA
Cosetacus camelliae (ácaro da caída do botón floral da camelia)

Nesta época as plantas de diferentes variedades e cultivares de camelia xa mostran os gromos tenros en crecemento. É precisamente este o momento idóneo para aplicar un tratamento fronte a estes ácaros. No Registro de Productos Fitosanitarios do Ministerio están autorizados, para o control de ácaros en camelio, os seguintes produtos: abamectina, aceite de colza + piretrinas, aceite de parafina e xofre.

Detalle de capullo de camelia afectado por el acaro Cosetacus camelliae Caida masiva de capullos de camelia afectados por el ácaro Cosetacus camelliae
Gurgullos

Tamén os gromos en crecemento poden atraer a estes insectos, especialmente nas fincas onde se presentan todos os anos. No caso de observarse é conveniente a súa eliminación para evitar que causen prexuízos ó valor ornamental destas plantas.

Festoneado de las hojas de camelia producido por curculiónido Daños en camelia producido por Pleurodirus carinula