Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios

AVISO FITOSANITARIO

13/07/2009

VIÑA
Mildeu:Ver Fotos

O cambio na climatoloxía que se produciu dende o domingo día 12 xerou CONDICIÓNS EXTREMADAMENTE FAVORABLES ÁS INFECCIÓNS SECUNDARIAS. Dada a situación do viñedo logo do ataque do fungo en semanas anteriores, é imprescindible a máxima alerta, e tratar se está próximo a concluír o período de protección do tratamento anterior ou se se observa a aparición de novos síntomas. As intervencións deberán ir dirixidas especialmente á protección dos acios, e renovaranse o antes posible se tras elas se producen precipitacións abondo como para lavar as funxicidas.