Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Primeiras Deteccións - Tuberculatus kuricola

  PRIMEIRA REFERENCIA DE Tuberculatus kuricola NA ÁREA CONTINENTAL EUROPEA


Hembra vivipara alada de Tuberculatus kuricola No mes de outubro do ano 2000 Presencia de Tuberculatus kuricola en Pontevedradetectouse na provincia de Pontevedra un novo pulgón sobre castiñeiro: Tuberculatus (Nippocallis) kuricola, especie orixinaria de Xapón, Corea e China Continental que pode afectar non só a castiñeiro senón tamén a Quercus spp. Ata este momento, unicamente se citou a súa presenza, fóra da súa área de orixe, na illa de Madeira. Desde que se detectou en Pontevedra, concretamente sobre unha masa de Castanea x hybrida no municipio de Moaña, onde se observou a presenza de fumaxina e unha defoliación más ceda.
Presencia de pulgon sobre CastañoAs mostraxes realizadas con posterioridade na provincia demostraron a presenza do áfido en máis áreas, tanto sobre castiñeiro como sobre carballo ou roble americano, pero sen síntomas.