Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Artículos en Revistas Científicas e Divulgativas » 2012
First report of Phytophthora alni subsp. uniformis on black alder in Spain
Plant Disease DOI: 10.1094/PDIS-10-11-0891


Cristina Pintos Varela, Cristina Rial Martínez, Olga Aguín Casal, José Pedro Mansilla Vázquez, Aitana Ares Yebra

Deputación Pontevedra, Estación Fitopatolóxica do Areeiro, Subida a la Robleda s/n, Pontevedra, Spain, 36153

RESUMO: Este traballo constitúe a primeira referencia do fungo Phytophthora alni subsp. uniformis en Alnus glutinosa en España. Trátase dunha subespecie que afecta exclusivamente ao xénero Alnus e que xunto con P. alni subsp. alni, detectada en Galicia no ano 2009, e P. alni subsp. multiformis, está a ocasionar danos importantes nos ameneiros europeos, principalmente en zonas de ribeira. Os síntomas que provocan asociados á enfermidade son decaemento da parte aérea e presenza de exsudados no tronco, que poden chegar a causar a morte da árbore.

No presente traballo detállase a identificación en Galicia a beiras do río Deza ao seu paso por Sillleda (Pontevedra) e por primeira vez en España, desta nova subespecie de fungo, facendo unha descrición tanto morfolóxica coma molecular. Comprobouse así mesmo a súa patoxenicidade inoculando un illado sobre plantas en maceta de A. glutinosa.