Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Posters » 2000 e Anteriores

2ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia.
Oeiras, 24-25 Setembro de 1998

Use of Glomus aggregatum and Glomus deserticola as Biocontrol agents against Phythophthora cinnamomi in Cherry
Utilización de Glomus aggregatum e Glomus deserticola como axentes de biocontrol fronte a Phythophthora cinnamomi en cerdeira
Pathogenicity, chemical and arbuscular mycorrhizal control of Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer in grapevine
Patoxenicidade e control químico de Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer en vide mediante micorrizas arbusculares