Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Posters » 2000 e Anteriores

II Congreso Forestal Español.
Pamplona, Xuño 1997

Aislamiento de Phytophthora cinnamomi Rands en viveros forestales de Pinus radiata
Illamiento de Phytophthora cinnamomi Rands en viveiros forestais de Pinus radiata
  Nemátodos fitoparásitos asociados a masas forestales en Galicia. Primeras observaciones
Nemátodos fitoparásitos asociados a masas forestais en Galicia. Primeiras observacións
 
Presencia de Meloderma desmazierii (Duby) Darker en Galicia
Presenza de Meloderma desmazierii (Duby) Darker en Galicia
Hongos de las acículas de Pinus spp en las masas forestales gallegas
Fungos das acículas de Pinus spp. nas masas forestais galegas
 
Acarofauna asociada a Pinus spp en Galicia
Acarofauna asociada a Pinus spp. en Galicia
  Presencia de ácaros depredadores fitoseidos sobre Quercus robur en Galicia
Presenza de ácaros depredadores de fitoseidos sobre Quercus robur en Galicia