Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Posters » 2000 e Anteriores

1ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia.
Vila Real, 3-4 de Outubro 1996

Detección de Xiphinema coxi Europaeum Sturhan en viveros forestales
Detección de Xiphinema coxi Europaeum sturhan en viveiros forestais