Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Posters » 2007

The Second National Symposium on Yellow Camellia of Vietnam, 22-25 de Xaneiro, 2007


Pest and diseases detected on Camellia in Spain
Pragas e enfermidades detectadas en Camellia en España
Characterization of old Camellia japonica using morphological descriptor and molecular techniques
Caracterización de cultivares antigos de Camellia japonica mediante descritores morfolóxicos e técnicas moleculares