Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Posters » 2004

IUFRO Conference "Eucalyptus in a changing world"
Aveiro (Portugal), 11-15 Outubro 2004

Control measures performed on Eucalyptus pests
Medidas para o control de pragas no eucalipto
Main pests introduced in Galicia affecting Eucalyptus trees
Principais pragas introducidas en Galicia que afectan ás árbores de eucalipto
   

Ctenarytaina spatulata Taylor: Nova praga nos eucaliptos do noroeste de España