Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Posters » 2002

Fourth International Congress of Nemathology
Tenerife, 2002

Survey of the pine wilt nematode and its vector insects in the autonomic comunity of Galicia northwestern
Prospección do nematodo do piñeiro e os seus insectos vectores no noroeste da Comunidade Autónoma de Galicia