Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Libros » Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada

     
Catálogo de germoplasma de Phaseolus de la Misión Biológica de Galicia - CSIC   Sanidad de la vid en Galicia
     
Inventario dos Patóxenos e Pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal   Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada
     
Libro Nuestro Agro   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de selvicultura del Castano en Galicia   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de Selvicultura del pino de Oregón   Patología de la Vid
     
La Camelia en la colección de la Diputación de Pontevedra   La Camelia
     
Manual para el Cultivo de Camelia   Agricultura sostenible
     
Medidas agroambientales   Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia
     
Plagas, enfermedades y Fisiopatías de la camelia   Plagas y enfermedades del Castaño en Galicia
     
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirugía arborea e injerto    
     
 
Portada
 
Autores
 
Páxina 43
 
Páxina 83
 
Páxina 116
 
Contraportada

Libro editado pola Xunta de Galicia
Consellería do Medio Rural
Edf. Administrativo San Caetano s/n
15071 Santiago de Compostela
Tlf. 981544783

Resumo: A consellería de Medio Rural recolle nesta publicación un estudo pormenorizado da Rede de Vixilancia Agrícola, que vai contribuír ao desenvolvemento dunha agricultura sustentable a partir de prognósticos máis precisos para protexer os cultivos, ao facilitar una diagnose eficiente para aplicar de forma acaída os produtos de carácter fitosanitario requiridos, aspectos claves nas boas prácticas agrarias e na produción integrada

Portada