Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Libros » Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia

     
Catálogo de germoplasma de Phaseolus de la Misión Biológica de Galicia - CSIC   Sanidad de la vid en Galicia
     
Inventario dos Patóxenos e Pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal   Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada
     
Libro Nuestro Agro   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de selvicultura del Castano en Galicia   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de Selvicultura del pino de Oregón   Patología de la Vid
     
La Camelia en la colección de la Diputación de Pontevedra   La Camelia
     
Manual para el Cultivo de Camelia   Agricultura sostenible
     
Medidas agroambientales   Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia
     
Plagas, enfermedades y Fisiopatías de la camelia   Plagas y enfermedades del Castaño en Galicia
     
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirugía arborea e injerto    
     
 
Portada
 
Índice: Páxina 1
 
Índice: Páxina 2
 
Índice: Páxina 3
 
Páxina 33 do libro
 
Páxina 46 do libro
 
Páxina 161 do libro
 
Páxina 169 do libro
 
Páxina 159 do libro
 
Páxina 42 do libro

Libro editado por Excma. Deputación Provincial de Pontevedra
Avda. Montero Rios s/n
36071 Pontevedra Tlf: 986804100
Contactar co Servizo de Publicacións


Resumo: As principais enfermidades e pragas que afectan ao castiñeiro e ao carballo de Galicia coméntanse neste libro, centrándose tanto na morfoloxía, bioloxía e danos que producen, como nas estratexias de control que se poden levar a cabo para combatelas, facendo unha especial mención ao control integrado. Ademais inclúense outro tipo de problemas fitosanitarios como poden ser as feridas de poda e fisiopatías.
Portada