Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Libros » Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: Poda, cirugía arbórea e injerto

     
Catálogo de germoplasma de Phaseolus de la Misión Biológica de Galicia - CSIC   Sanidad de la vid en Galicia
     
Inventario dos Patóxenos e Pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal   Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada
     
Libro Nuestro Agro   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de selvicultura del Castano en Galicia   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de Selvicultura del pino de Oregón   Patología de la Vid
     
La Camelia en la colección de la Diputación de Pontevedra   La Camelia
     
Manual para el Cultivo de Camelia   Agricultura sostenible
     
Medidas agroambientales   Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia
     
Plagas, enfermedades y Fisiopatías de la camelia   Plagas y enfermedades del Castaño en Galicia
     
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirugía arborea e injerto    
     
 
Portada
 
Índice: Páxina 1
 
Índice: Páxina 2
 
Índice: Páxina 3
 
Índice: Páxina 4
 
Páxina 38 do libro
 
Páxina 68 do libro
 
Páxina 93 do libro
 
Páxina 153 do libro
 
Páxina 203 do libro
Libro editado por: Xunta de Galicia, Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria
Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
Subdirección Xeral de Sanidade e Produción Vexetal
Edf. Administrativo San Caetano s/n 15071 Santiago de Compostela
Tlf. 981544783

Resumo: O libro describe o tipo de accións necesarias para levar a cabo o control sanitario do vexetal tanto en poda: operacións de poda, accións fronte a feridas de poda, ferramentas de poda, tipos de poda (poda de floración, de fructificación...) en diferentes cultivos: drupáceas, kiwi, castiñeiro, vide... como en propagación: multiplicación vexetativa, acodo, cultivo "in vitro", enxertos (enxerto de xema, de púa, de aproximación...).
Portada