Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Libros » Plagas, Enfermedades y Fisiopatias de la Camelia

     
Catálogo de germoplasma de Phaseolus de la Misión Biológica de Galicia - CSIC   Sanidad de la vid en Galicia
     
Inventario dos Patóxenos e Pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal   Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada
     
Libro Nuestro Agro   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de selvicultura del Castano en Galicia   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de Selvicultura del pino de Oregón   Patología de la Vid
     
La Camelia en la colección de la Diputación de Pontevedra   La Camelia
     
Manual para el Cultivo de Camelia   Agricultura sostenible
     
Medidas agroambientales   Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia
     
Plagas, enfermedades y Fisiopatías de la camelia   Plagas y enfermedades del Castaño en Galicia
     
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirugía arborea e injerto    
     
 
Portada
 
Índice páxina 1
 
Índice páxina 2
 
Índice páxina 3
 
Páxina 31 do libro
 
Páxina 40 do libro
 
Páxina 69 do libro
 
Páxina 72 do libro
 
Páxina 107 do libro

Libro editado pola Xunta de Galicia
Consellería de Agricultura, Gandería e Politica Agroalimentaria.
Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.
Subdirección Xeral de Sanidade e Producción Vexetal.
Edf. Administrativo San Caetano s/n.
15071 Santiago de Compostela
Tlf. 981544783

Resumo: A segunda é unha versión revisada e ampliada da primeira edición do libro Pragas e enfermidades do castiñeiro en Galicia.A versión anterior deste libro foi revisada e aumentada para poder incluír así problemas considerados de importancia no castiñeiro como aqueles relacionados coa conservación desta especie, ou consellos de poda, ademais inclúese un anexo que mostra funguicidas e produtos para a cicatrización de cortes de poda como medida profiláctica fronte ao patóxeno. Nesta segunda edición coméntase a detección do áfido Tuberculatus kuricola en castiñeiro.

Portada