Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2010

2010 International Camellia Congress

Kurume (Xapón) 20 - 24 Marzo, 2010


Spanish camellias in the International Camellia Register

María González*, Carmen Salinero, Pilar Vela, J. Luis Couselo

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Deputación de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n, E-36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org


RESUMO: Na actualidade as camelias adaptáronse completamente ás nosas condicións ambientais e estendéronse no noroeste de España, formando parte de practicamente calquera xardín público ou privado. Ademais, esta planta converteuse en parte da nosa cultura, tradicións e historia. Na actualidade algunhas camelias de máis de douscentos anos aínda crecen nos xardíns históricos da nosa comunidade. Algunhas destas plantas poderían ter sido orixinadas en España, pero non contamos con información sobre a idade e a orixe da maioría delas. Así, o Rexistro Internacional da Camelia, unha publicación que inclúe toda a información escrita dispoñible sobre os cultivares de camelia, unicamente describe 12 cultivares orixinados entre 1855 e 1980. Na actualidade estanse a rexistrar novas variedades por parte de propietarios e viveiros. Este traballo indaga na historia dos primeiros cultivares galegos, o rexistro de novas variedades na nosa comunidade nos últimos anos e as perspectivas futuras.

Palabras chave: Galicia, ICS, vivero, Mateni, Lalandi, Nanaza