Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2009

VI Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas
Logroño 25 - 29 Maio, 2009


Efectos de la aplicación de abonos orgánicos en suelos ácidos cultivados

P. Rodríguez, M. J. Lema

Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Deputación de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n, E-36153 Pontevedra. prodriguez@efa-dip.org


RESUMO: Neste traballo avaliouse a capacidade fertilizante de tres produtos orgánicos comerciais (esterco de ovella, vermicompost e guano de peixe), estudando o efecto que a súa aplicación ten sobre dous chans ácidos cultivados, co fin de poder optimizar o rango e modo de aplicación destes materiais. Nun dos solos, que presentaba niveis altos de aluminio de cambio, reduciuse o % de saturación deste elemento no complexo de cambio grazas á incorporación de Ca, Mg e K cos diferentes materiais orgánicos, pero non se logrou reducir os niveis de Ao por debaixo dos 0.5 cmolckg-1. Ao aplicar os adubos en doses altas co fin de achegar 180 U.F. de N, estes subministran P, Mg e K en cantidades que poden resultar excesivas, polo que é necesario regular a dose a aplicar para evitar desequilibrios entre nutrientes, especialmente no caso do guano, debido á súa elevada concentración de potasio. En todos os tratamentos aplicados en ambos os dous solos se obteñen maiores producións de cebada que no solos control, sendo o incremento na produción obtida proporcional á dose de fertilizante aplicada.

Palabras chave: vermicompost, esterco de ovella, guano de peixe, capacidade fertilizante, cultivo indicador.