Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2008

I Simposio Iberoamericano – IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental
Pontevedra, 15-17 Outubro 2008

1296


Producción y germinabilidad de polen en camelias de uso ornamental


P. Vela¹, C. Salinero¹, P. Piñón¹ y M.J. Sainz ²

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro, Deputación de Pontevedra, Subida a la Robleda s/n, 36153 Pontevedra, España. pvela@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, 27002 Lugo, España.


RESUMO: A selección de liñas parentais para a obtención de novos cultivares de Camellia japonica vese dificultada polo feito de que as flores de moitos cultivares non teñen órganos reprodutores funcionais e pola falta de información en xeral sobre a fertilidade dos cultivares de camelias ornamentais. Neste traballo avaliouse a produción e fertilidade do pole de 15 cultivares de C. japonica para a selección de parentais masculinos que poidan utilizarse na obtención de novos cultivares de interese comercial. Fixéronse mostraxes de flores ás que se lles cortaron as anteras para a obtención do polen, estimándose o peso do polen liberado por cada flor. Leváronse a cabo estudos de xerminabilidade do pole, utilizando pole fresco e conxelado. Os cultivares 'Thelma Dale' e 'Silver Cloud' resultaron os mellores candidatos como parentais portadores de pole para o desenvolvemento de novos cultivares, debido a que producen cantidades suficientes de pole e este posúe unha xerminabilidade superior ao 40%.

Palabras chave: Camellia japonica, cultivares, selección de parentais