Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2008

I Simposio Iberoamericano – IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental
Pontevedra, 15-17 Outubro 2008

1305


Estudio biomecánico del arbolado del Parque del Castillo de Soutomaior (Pontevedra, España)


R. Pérez-Otero, J.P. Mansilla, R. Nicolás y M. Magán

Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n. 36153 Pontevedra. rperez@efa-dip.org


RESUMO: O incremento no nivel de vida da poboación levou a un maior interese polos espazos verdes como lugares de ocio. Porén, a ausencia dunha xestión axeitada pode levar a que algúns dos pés presenten un estado xeral incompatible coa seguridade dos usuarios. No presente traballo analizouse unha representación do arboredo do Parque do Castelo de Soutomaior (Pontevedra) dende os puntos de vista fitosanitario e mecánico, neste caso cun tomógrafo de impulsos e un equipo de tecnoloxía GPR. Os resultados indicaron que a situación das árbores estudadas é adecuada dende o punto de vista da súa perigosidade potencial.

Palabras chave: estudo fitosanitario, xestión, tecnoloxía GPR, tomografía