Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2007

II Congreso Iberico do Castanheiro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, Xuño 20-22, 2007

17


Identificación de Phytophthora pseudosyringae en plantas de Castaño


Pintos C.¹, Aguín O.¹, Mansilla J.P.¹², Montenegro D.¹, Rial C.¹

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n.36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, 27002 Lugo, España.
RESUMEN:Neste traballo identifícase morfolóxica, físiolóxica e molecularmente, por primeira vez sobre castiñeiro, Phytophthora pseudosyringae T. Jung & Delatour

Palabras clave: Phytophthora nemorosa, P. kemoviae, ITS-RFLP, ADN mitocondrial.