Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2007

Reunión Científica del Grupo de Trabajo de Sanidad Forestal de La Sociedad Española de Ciencias Forestales
Palencia, 25 - 26 de Setembro 2007

27


Variaciones en la susceptibilidad a Phytophthora cinnamomi de diferentes clones de castaño: comparación de dos métodos de inoculación


RIAL, C.¹, SALINERO, C.¹; MANSILLA, J.P. 1,2; PINTOS, C.¹ Y CUENCA, B. ³

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n. 36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, 27002 Lugo, España.

³TRAGSA. Vivero de Ourense. Departamento de Mejora Agroforestal. Crta. Maceda-Valdrey km. 2. 32708 Maceda, Orense. bcuenca@tragsa.es
RESUMO: O obxectivo deste estudo radica en aumentar o coñecemento existente, no tocante ao grao de tolerancia ao fungo P. cinnamomi, de diferentes especies e clons híbridos de castiñeiro. Para iso estableceuse un ensaio comparativo no que se utilizaron plantas de C.sativa, C.mollisima, xunto con clons híbridos euroasiáticos, en dúas fases de desenvolvemento - aclimatadas e exprantos de cultivo "in vitro"- subministradas, ambas as dúas, pola empresa TRAGSA viveiro de Ourense. As plantas aclimatadas continuaron o seu proceso de aclimatación nas cámaras da Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA) e posteriormente inoculáronse con micelio, en crecemento activo, de P. cinnamomi, o cal foi aportado mediante rega á superficie do substrato. Os exprantos, unha vez multiplicados e enraizados "in vitro," foron inoculados con anacos de micelio que contiñan esporanxios do fungo. As plantas analizáronse para comprobar o reillamento do patóxeno, procesos, todos eles, realizados nos laboratorios da EFA.
Apreciáronse diferenzas na susceptibilidade entre as especies e os clons de castiñeiro de estudo, así como, entre os dous métodos de inoculación aplicados, atopándose que, o clon híbrido HS e C. mollisima, eran os menos susceptibles ao ataque de P. cinnamomi .


Palabras chave: "in vitro", exprantos, clon HS, C. mollisima