Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2007

Reunión Científica del Grupo de Trabajo de Sanidad Forestal de La Sociedad Española de Ciencias Forestales
Palencia, 25 - 26 de Setembro 2007

22


Presencia de nematodos entomopatógenos en suelos de castaño en Galicia


PICOAGA, A.¹, ABELLEIRA, A. ¹, MANSILLA, J.P. 1,2

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n. 36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, 27002 Lugo, España.
RESUMO: Os nematodos entomopatóxenos (NEPs) son parasitos obrigados de insectos xa que presentan un terceiro estadio xuvenil resistente (IJ) de vida libre que é a forma infectiva que penetra na larva do insecto a hospedar, matándoa en 24-48 h., polo que son altamente efectivos como insecticidas biolóxicos.
En varios países europeos realizáronse estudos nos que se mostra a súa eficacia para combater diferentes pragas de insectos que afectan o froito do castiñeiro como curculiónidos e tortrícidos.
Neste traballo preténdese detectar a presenza de NEPs en solos de castiñeiro cos que poder iniciar un programa de loita biolóxica fronte a Curculio elephas e Cydia sp., pragas que causan os maiores danos no castiñeiro en Galicia.
Para iso tomáronse mostras en 30 sotos característicos da nosa Comunidade determinando os nematodos entomopatóxenos presentes mediante a técnica de trampas-cebo con larvas de Galleria mellonella (Lepidóptero: Pyralidae) (Bedding e Akhurst, 1975). Ata o momento identificáronse, por análises morfolóxicas e morfométricas e por técnicas moleculares, nematodos dos xéneros Steinernema e Heterorhabditis en varios dos sotos de mostraxe.

Palabras chave: Steinernema, Heterorhabditis, identificación, pragas, loita biolóxica