Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2007

Reunión Científica del Grupo de Trabajo de Sanidad Forestal de La Sociedad Española de Ciencias Forestales
Palencia, 25 - 26 de Setembro 2007

26


Identificación de especies del género Mycosphaerella en Eucalyptus


OTERO, L.¹; AGUÍN, O.¹; SAINZ, M. J.²; MANSILLA, J.P. 1,2

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n. 36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, 27002 Lugo, España.
RESUMO: Varias especies do xénero Mycosphaerella poden causar a enfermidade foliar coñecida como MLB (mycosphaerella leaf blotch) no eucalipto. Nos últimos anos, en Galicia, observouse unha alta incidencia de MLB en plantacións de Eucalyptus globulus. A análise das lesións foliares permitiu detectar varias especies de Mycosphaerella como causantes da enfermidade. Aínda que E. globulus é o eucalipto máis utilizado nas plantacións galegas, cada vez é maior a superficie plantada con outras especies, sobre todo E. nitens, das que apenas existe información sobre sensibilidade a MLB e sobre as especies de Mycosphaerella que a causan. Neste traballo, analizouse o material vexetal sintomático de MLB de diversas especies de eucalipto en produción nun viveiro forestal situado en Ares (A Coruña). A identificación das especies de Mycosphaerella levouse a cabo mediante a análise de características morfolóxicas (morfoloxía das lesións e cultivos monospóricos) e por técnicas moleculares nas que o ADN fúnxico extraeuse ben directamente das lesións ou dos cultivos monospóricos. O ADN extraído amplificouse e secuenciouse cos primers ITS1F e ITS4. Tamén se utilizaron primers específicos para tres especies de Mycosphaerella. Os resultados indicaron que a especie máis frecuente como responsable de MLB en plantas era M. parva.


Palabras chave: cultivo monospórico, PCR, secuenciación, viveiro forestal