Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2007

Reunión Científica del Grupo de Trabajo de Sanidad Forestal de La Sociedad Española de Ciencias Forestales
Palencia, 25 - 26 de Setembro 2007

24


Presencia de especies de Fusarium sobre semillas de Pinus spp. en Galicia


GONZÁLEZ, B.¹; PINTOS, C.¹; MANSILLA, J.P. 1,2; AGUÍN, O.¹ y PÉREZ, R.¹

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n. 36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, 27002 Lugo, España.
RESUMO: A finais de 2004 a Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA) detectou, por primeira vez en Galicia, a presenza de Fusarium circinatum, patóxeno de corentena da lista A2 da EPPO, sobre sementes e plántulas de viveiro de Pinus spp. Como consecuencia diso a EFA, coa colaboración da Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais de la Xunta de Galicia, decide realizar unha mostraxe exhaustiva de Pinus spp. en sequeros, viveiros e plantacións establecidas, recollendo diferentes tipos de material vexetal - sementes, plántulas de viveiro, madeira de cancros resinosos, flores e piñas- para coñecer a distribución e expansión do fungo na comunidade autónoma galega. Neste traballo expoñemos os resultados parciais desta mostraxe centrándonos nas análises de 372 mostras de sementes -139 lotes procedentes de sequeiros e hortos viveiros e 233 procedentes de piñas de árbores adultas- de Pinus pinaster, P. radiata e P.sylvestris, detectándose a presenza de F. circinatum nun 40% das mostras así como doutras especies de Fusarium, destacando entre elas Fusarium proliferatum e F. verticillioides. Neste traballo cítanse as especies de Fusarium aparecidas, e o seu grao de incidencia nas sementes das diferentes especies de piñeiro analizadasPalabras chave: Fusarium circinatum, F. verticillioides, Fusarium proliferatum