Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2007

Reunión Científica del Grupo de Trabajo de Sanidad Forestal de La Sociedad Española de Ciencias Forestales
Palencia, 25 - 26 de Setembro 2007

29


Detección de Agriopis aurantiaria Hübner (Lepidoptera, Geometridae) en Galicia


PICOAGA, A.¹, ABELLEIRA, A. ¹, MANSILLA, J.P. 1,2

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n. 36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, 27002 Lugo, España.

³Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Servicio de Montes e Industrias Forestais. Ronda da Muralla, 70 bajo 2º; 27071 Lugo.
RESUMO: O espazo Ancares-O Courel é un grande espazo verde que en Galicia se estende ao longo do Sueste da provincia de Lugo. Conta cunha importante representación de especies arbóreas ou arbustivas autóctonas entre as que destacan Betula celtiberica, Quercus robur, Quercus pyrenaica, Sorbus aucuparia, Fagus sylvatica ou Erica australis. No mes de maio de 2006 detéctase unha área defoliada polo xeométrido Agriopis aurantiaria que naquel momento afectaba principalmente aos pés de Betula celtiberica, aínda que xa en xuño, momento en que tivo lugar a crisalidación, alcanzaba a outras especies, estimándose a superficie atacada en 30 hectáreas. En 2007 volve observarse a defoliación, iniciándose neste caso a finais do mes de abril, e alcanzándose a máxima densidade larval en maio, cando se calcula que a área afectada comprende xa preto de 500 ha.
Neste traballo descríbese a especie e os danos causados, e achéganse os resultados dun ensaio de control efectuado en laboratorio cun insecticida biolóxico.


Palabras chave: Betula, defoliación, xeométrido