Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Publicacións » Comunicacións » 2002

XIX Reunion Anual del Grupo de Trabajo Fitosanitario de Forestales, Parques y Jardines, Santander 2002

Descargar en Formato PDF 582


Prospeccion de Bursaphelenchus xylophilus y su transmisor Monochamus spp. en la comunidad gallega durante el año 2002


C. Salinero¹, P. Vela¹, B. Loureiro¹, A. Abelleira¹, A. Picoaga¹, C. Pintos¹, P. Mansilla¹ ²

1 Estación Fitopatolóxica do Areeiro Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, Subida a la Robleda s/n 36153-Pontevedra telf. : 986 841491. 986 853634. Fax: 986 864291 E-mail: efa@efa-dip.org

RESUMO:      Durante o ano 2002 realizouse a IV mostraxe na Comunidade Galega para determinar a posible presenza de Bursaphelenchus xylophilus. Na táboa I reflíctese o total das mostras analizadas por provincia na nosa Comunidade, resultando un total de 372. A metodoloxía seguida foi a dictada segundo o protocolo da UE para este organismo que é a mesma dos anos anteriores, do mesmo xeito que as técnicas de extracción. Os resultados da mostraxe figuran na táboa II. Non se detectou a presenza de Bursaphelenchus xylophilus. Na relación das mostras que figuran na táboa de resultados detectáronse algúns exemplares de Bursaphelenchus spp que están pendentes de confirmar a súa especie e enviáronse para a súa análise ao Laboratorio de Referencia (CSIC-CCMA- Madrid), con todo estes exemplares morfolóxicamente non presentan similitude con Bursaphelenchus xylophilus nin coas especies que os seus carácteres morfológicos e morfometricos son moi próximos a B. xylophilus